świadczenie

Świadczenie postojowe należy hity polskie właścicielom firm. Pieniądze dostaną również osoby, które posiadają umowę cywilnoprawną. Według rządowej antykryzysowej ochroną objęci są przedsiębiorcy, a także osoby, które pracują na umowach cywilnoprawnych mieć takich jak umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Postojowe przysługują także osobom, które pracują na samozatrudnieniu. Są to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Sprawdź, jakie warunki musisz spełniać, aby dostać takie świadczenie.

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/swiadczenie-postojowe-umowy/

Świadczenie postojowe – umowy cywilnoprawne

ZUS wypłaci nam świadczenie, w przypadku gdy jesteśmy osobami na samozatrudnieniu, a także osobami wykonującymi umowę cywilną, taką jak: umowę agencyjną, umowa zlecenia, umowę o świadczenie usług, a także umowę o dzieło.

Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać świadczenie postojowe?

Przede wszystkim musisz być na umowie przed lutym 2020 roku. Pozostałe wartości, które muszą być przez ciebie spełnione to:

-Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc 16 którym złożyliśmy wniosek o świadczenie postojowe przeciętnie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia sprzed czterech miesięcy.

-Nie posiadamy tytułu do ubezpieczeń społecznych.

-Mieszkamy w Polsce, posiadamy obywatelstwo polskie lub prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

-Nie wykonałeś umowie cywilnej w całości lub w części z powodu przestoju prowadzenie działalności.

2080 zł, Jest to wartość świadczenia postojowego. Natomiast, jeżeli suma przychodów umów cywilnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyliśmy wniosek o takie świadczenie wynosi do 1299,99 złotych, która jest połową minimalnego wynagrodzenia zawracam z 2020 roku. Wówczas takie świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń w takich umów.

Osoba otrzymująca świadczenie postojowe, spełnia następujące warunki:

• podlega ubezpieczeniom społecznym tylko jako zleceniobiorcę 

• umowa zlecenie została zawarta przed pierwszym lutego 2020 r 

• właściciel firmy potwierdził przestój spowodowany epidemii koronawirusa 

• w marcu wynagrodzenie było niższe od 15 595,75 zł

Co powinien zawierać wniosek?

W składanym wniosku należy podać m.in.:

  • imię i nazwisko osoby wykonującej umowę
  • dane zleceniodawcy
  • dane dotyczące zawarcia umowy
  • informacje o przychodzie z tytułu umowy
  • kopię umowy
  • wysokość dochodów z innych umów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
  • oświadczenie, że nastąpił przestój w prowadzeniu działalności spowodowany koronawirusem

Zobacz też: http://www.strzyga.pl/rodzaje-faktur/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ