Notariusz - sprawa publiczna z indywidualnym podejściemNotariusz - sprawa publiczna z indywidualnym podejściem

Notariusz to bardzo ważna funkcja społeczna, po której pomoc często zwracają się klienci indywidualni, którzy chcą sformalizować sprawy prawne lub poświadczyć wiarygodność dokumentów. Jest to stanowisko powołane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wymaga odpowiedniego wykształcenia, oraz poparcia go egzaminami aplikacyjnymi. W jakich sytuacjach ludzie korzystają z usług notariusza?

Prawnik warty zaufania

Notariusz w ramach swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Musi zatem wykazywać się odpowiednią wiedzą, ale także zrozumieniem wobec ludzkich spraw. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego, a przy ich wykonywaniu pracownik musi czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słuszności interesów osób, które się do niego zwracają. Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu.

Codzienność notariusza

Notariusz w swoich codziennych czynnościach sporządza i odczytuje stronom teksty aktów, które mogą być niezrozumiałe. Jak wiadomo, pisemna litera prawa bywa bardzo zawiła i mało kto potrafi ją zrozumień i poprawnie zinterpretować. Notariusz dokonuje także poświadczeń dokumentów, przez ustawienie na nich pieczęci zindywidualizowanej imieniem i nazwiskiem, a także numerem ewidencyjnym nadanym mu przez właściwe organy sądowe. Oryginał aktu notarialnego zostaje przechowany w archiwum kancelarii, petent natomiast otrzymuje wypis, który ma tożsamą do oryginału moc urzędową. W każdym momencie można zatem zgłosić się do kancelarii, prosząc o dokonanie kopii i poświadczenie jej stemplem, uiszczając za to opłatę, zgodną z cennikiem danej kancelarii.

Jakie interesy załatwia notariusz?

Do notariusza zgłaszają się osoby, które chcą uprawomocnić umowę kupna lub sprzedaży nieruchomości. Efektem usługi jest akt notarialny, który stanowi właściwą podstawę zawartej transakcji handlowej. Do notariusza zgłaszają się także osoby, które sporządzić i udokumentować fakt intercyzy. Prawnik w takich przypadkach pomaga na dobranie takich rozwiązań i regulacji, które pozwalają na osiągnięcie obopólnych korzyści. Notariusz w szybki i konkretny sposób prowadzi także sprawy spadkowe, które czasem budzą wiele niezrozumienia i kontrowersji w spadkobiercach.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ