Właściciele firm dążą do wypromowania swojego przedsiębiorstwa, pragną zdobyć jak największą liczbę klientów i kontrahentów, którzy staną się ich partnerami biznesowymi.

 Współpracując z innymi firmami i osobami indywidualnymi każdy przedsiębiorca narażony jest na utratę środków finansowych w wyniku niewypłacalności kooperantów. Utrata dochodu zaburza płynność finansową każdej firmy, nie dochodzenie swoich praw i należnych płatności może doprowadzić przedsiębiorstwo na skraj bankructwa. Dlatego niewypłacalni dłużnicy muszą zostać poddani windykacji, jest wiele sposobów na przeprowadzenie tego procesu w sposób skuteczny, zakończony zwrotem zaległych środków finansowych.

Jak odzyskać dług w wyniku windykacji?

     Pierwszym etapem dochodzenia zaległych należności jest windykacja polubowna, polegająca na podejmowaniu kroków nakłaniających dłużnika do dobrowolnego spłacenia zaległych kwot. Windykację może prowadzić sam przedsiębiorca, jednak najczęściej korzysta z profesjonalnej pomocy prawników znających metody ściągania należności lub firm windykacyjnych, które zawodowo zajmują się odzyskiwaniem dla klienta długów. W każdym z tych przypadków działania prowadzone są zgodnie z przepisami polskiego prawodawstwa.

    Windykacja polubowna (miękka) wiąże się z próbą podjęcia negocjacji z dłużnikiem, poprzez kontakt osobisty, drogą e-mail i telefoniczną, przypominając o terminie spłaty. Nieodzownym staje się wysyłanie kolejnych wezwań do zapłaty oraz powiadamiania dłużnika o podjęciu kolejnych kroków takich jak giełda długów wystawiając tam ten konkretny dług. Pertraktacje mobilizują czasami niewypłacalnych kontrahentów do zwrotu środków, jednak wierzyciel ma do wykorzystania inne instrumenty windykacyjne. Największą zaletą miękkiej windykacji jest utrzymanie z danym partnerem biznesowym w miarę dobrych relacji, głównie wtedy, gdy wierzycielowi zależy na dalszej współpracy.  

    Windykacja sądowa jest kolejnym krokiem na drodze egzekwowania długu, wiąże się ona z podjęciem kroków prawnych, czyli złożeniem pozwu do sądu o nadanie tytułu egzekucyjnego, na mocy, którego wierzyciel będzie mógł dochodzić swoich praw. Należy jednak pamiętać, że nie można dopuścić do przedawnienia zobowiązania, taka sytuacja zamknęłaby drogę prawną. Prowadzenie postępowania windykacyjnego przez prawników nie kończy się na uzyskaniu tytułu egzekucyjnego, lecz prowadzi do dalszego nadzorowania zwrotu należności na etapie działań komorniczych.

    Egzekucja komornicza – wierzyciel powinien złożyć do urzędu wniosek o uzyskanie klauzuli wykonalności, dzięki której zdobędzie tytuł wykonawczy do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Taki proces może skutkować zajęciem konta bankowego dłużnika, z którego komornik będzie ściągał na rzecz wierzyciela zaległe należności. Innym sposobem odzyskania długu, jest zajęcie przez komornika ruchomości lub nieruchomości będącej własnością dłużnika.

Wierzyciel nie powinien obawiać się windykacji sądowej i nie rezygnować z dochodzenia swoich roszczeń, koszty sądowe i egzekucyjne mogą obciążać dłużnika, sąd może wydać stosowne rozporządzenie obciążenie go wszystkimi kosztami.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ