Przed czym chroni RODO?

Przed czym chroni RODO?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, jest unijnym aktem prawnym mającym na celu ochronę prywatności i danych osobowych obywateli. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO ma na celu zapewnienie większej kontroli nad danymi osobowymi oraz zwiększenie odpowiedzialności podmiotów przetwarzających te dane.

1. Ochrona prywatności

Jednym z głównych celów RODO jest zapewnienie ochrony prywatności obywateli. Nowe przepisy wymagają od podmiotów przetwarzających dane osobowe, takich jak firmy i organizacje, aby przestrzegały określonych zasad i procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. RODO wprowadza również nowe prawa dla osób, których dane są przetwarzane, takie jak prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

2. Bezpieczeństwo danych

RODO nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych. Firmy i organizacje muszą zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieautoryzowanym ujawnieniem. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych, podmioty przetwarzające są zobowiązane do poinformowania odpowiednich organów nadzorczych oraz osób, których dane dotyczą.

3. Kontrola nad danymi osobowymi

RODO daje obywatelom większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do uzyskania informacji na temat celu przetwarzania, kategorii danych przetwarzanych, okresu przechowywania danych oraz odbiorców, którym dane są ujawniane. Mają również prawo do poprawiania swoich danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. RODO wprowadza również zasady dotyczące zgody na przetwarzanie danych, które muszą być wyraźne, dobrowolne i udokumentowane.

4. Większa odpowiedzialność podmiotów przetwarzających

RODO wprowadza większą odpowiedzialność dla podmiotów przetwarzających dane osobowe. Firmy i organizacje muszą wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych (IOD), który będzie monitorował przestrzeganie przepisów RODO. Podmioty przetwarzające są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych oraz przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) w przypadku przetwarzania danych o wysokim ryzyku dla praw i wolności osób fizycznych.

5. Sankcje za naruszenie przepisów

RODO wprowadza surowe sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadku poważnego naruszenia, podmioty przetwarzające mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 20 milionów euro lub 4% rocznego światowego obrotu, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Sankcje te mają na celu zwiększenie świadomości i motywacji do przestrzegania przepisów RODO.

Podsumowanie

RODO jest unijnym aktem prawnym mającym na celu ochronę prywatności i danych osobowych obywateli. Wprowadzone przepisy mają na celu zapewnienie większej kontroli nad danymi osobowymi oraz zwiększenie odpowiedzialności podmiotów przetwarzających te dane. RODO chroni prywatność, zapewnia bezpieczeństwo danych, daje większą kontrolę nad danymi osobowymi, wprowadza większą odpowiedzialność dla podmiotów przetwarzających oraz wprowadza surowe sankcje za naruszenie przepisów. Wprowadzenie RODO ma na celu zwiększenie ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych w erze cyfrowej.

Wezwanie do działania:

Zachęcam do zapoznania się z zasadami RODO, które chronią naszą prywatność i dane osobowe. Przeczytaj więcej na ten temat na stronie: https://www.e-warsaw.pl/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ