Gdzie trzeba zgłosić zmianę właściciela nieruchomości?
Gdzie trzeba zgłosić zmianę właściciela nieruchomości?

Gdzie trzeba zgłosić zmianę właściciela nieruchomości?

Gdzie trzeba zgłosić zmianę właściciela nieruchomości?

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości w Polsce istnieje obowiązek zgłoszenia tego faktu w odpowiednich instytucjach. Proces ten ma na celu aktualizację danych dotyczących własności nieruchomości oraz umożliwienie prowadzenia ewidencji właścicieli w sposób precyzyjny i zgodny z obowiązującymi przepisami. W niniejszym artykule omówimy, gdzie dokładnie należy zgłosić zmianę właściciela nieruchomości oraz jakie dokumenty są potrzebne w tym procesie.

Urząd Gminy

Pierwszym miejscem, do którego należy zgłosić zmianę właściciela nieruchomości, jest odpowiedni urząd gminy. W zależności od lokalizacji nieruchomości, może to być urząd miasta, urząd dzielnicy lub urząd gminy. Warto wcześniej skontaktować się telefonicznie lub mailowo z odpowiednim urzędem, aby dowiedzieć się, jakie dokumenty będą potrzebne do zgłoszenia zmiany właściciela.

W większości przypadków konieczne będzie złożenie następujących dokumentów:

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony internetowej urzędu gminy lub otrzymać osobiście w urzędzie.
 • Umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego lub inny dokument potwierdzający zmianę właściciela.
 • Wpis do księgi wieczystej potwierdzający zmianę właściciela.
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości nowego właściciela.

Pamiętaj, że wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od urzędu gminy i indywidualnych okoliczności. Dlatego warto skonsultować się z odpowiednim urzędem przed zgłoszeniem zmiany właściciela.

Urząd Skarbowy

Po zgłoszeniu zmiany właściciela nieruchomości w urzędzie gminy, konieczne jest również zgłoszenie tego faktu w urzędzie skarbowym. W Polsce istnieje obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zmianie właściciela nieruchomości.

Aby dokonać zgłoszenia w urzędzie skarbowym, należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz PCC-3, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów lub otrzymać osobiście w urzędzie skarbowym.
 • Kopia umowy sprzedaży nieruchomości wraz z dowodem opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.
 • Inne dokumenty, które mogą być wymagane przez urząd skarbowy w zależności od indywidualnych okoliczności.

Po złożeniu wymaganych dokumentów, urząd skarbowy dokona odpowiednich wpisów i potwierdzi zgłoszenie zmiany właściciela nieruchomości.

Księga Wieczysta

Kolejnym krokiem po zgłoszeniu zmiany właściciela nieruchomości w urzędzie gminy i urzędzie skarbowym jest dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Księga wieczysta jest publicznym rejestrem, w którym odnotowywane są informacje dotyczące własności nieruchomości.

Aby dokonać wpisu do księgi wieczystej, należy złożyć następujące dokumenty w sądzie rejonowym właściwym dla danej nieruchomości:

 • Wniosek o wpis do księgi wieczystej, który można pobrać ze strony internetowej sądu rejonowego lub otrzymać osobiście w sądzie.
 • Wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości.
 • Decyzję o zezwoleniu na zmianę właściciela nieruchomości wydaną przez urząd gminy.
 • Inne dokumenty, które mogą być wymagane przez sąd rejonowy w zależności od indywidualnych okoliczności.

Po złożeniu wymaganych dokumentów, sąd rejonowy dokona wpisu do księgi wieczystej, potwierdzając tym samym zmianę właściciela nieruchomości.

Podsumowanie

Zgłoszenie zmiany właściciela nieruchomości w Polsce wymaga złożenia odpowiednich dokumentów w urzędzie gminy, urzędzie skarbowym oraz sądzie rejonowym. Proces ten ma na celu aktualizację danych dotyczących własności nieruchomości oraz umożliwienie prowadzenia ewidencji właścicieli w sposób zgodny z przepisami prawa.

Warto pamiętać, że wymag

Wezwanie do działania: Aby zgłosić zmianę właściciela nieruchomości, proszę odwiedzić stronę internetową Przyszła Mama pod adresem: https://www.przyszlamama.pl/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ