Co podlega pod RODO?

Co podlega pod RODO?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, jest unijnym aktem prawnym mającym na celu ochronę prywatności i danych osobowych obywateli. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO wpływa na wiele aspektów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W tym artykule przyjrzymy się temu, co dokładnie podlega pod RODO.

Definicja danych osobowych

Zgodnie z RODO, dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to takie dane jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny, dane biometryczne, informacje o zdrowiu, preferencje czy dane dotyczące kont bankowych.

Podmioty przetwarzające dane osobowe

RODO dotyczy zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych, które przetwarzają dane osobowe. Oznacza to, że zarówno duże korporacje, jak i małe firmy oraz organizacje non-profit muszą przestrzegać przepisów RODO. Dotyczy to również podmiotów spoza Unii Europejskiej, jeśli przetwarzają dane osobowe obywateli UE.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

RODO wymaga, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie jednej z sześciu określonych podstaw prawnych. Są to:

 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą
 2. Wykonanie umowy
 3. Wypełnienie obowiązku prawnego
 4. Ochrona życia lub interesu osoby, której dane dotyczą
 5. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 6. Legitime interesy realizowane przez administratora danych lub stronę trzecią

Prawa osób, których dane dotyczą

RODO przewiduje szereg praw dla osób, których dane są przetwarzane. Są to m.in.:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Odpowiedzialność administratorów danych

RODO nakłada na administratorów danych szereg obowiązków, mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Administratorzy danych muszą m.in.:

 • Zapewnić zgodność z przepisami RODO
 • Zapewnić poufność, integralność i dostępność danych osobowych
 • Przeprowadzać ocenę skutków dla ochrony danych osobowych
 • Współpracować z organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych
 • Prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Kary za naruszenie RODO

RODO przewiduje wysokie kary finansowe za naruszenie przepisów. W zależności od rodzaju naruszenia, kary mogą wynosić nawet do 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu firmy.

Podsumowanie

RODO wprowadza nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności. Dotyczy to zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych, które przetwarzają dane osobowe. Przestrzeganie przepisów RODO jest niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych i uniknięcia wysokich kar finansowych.

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z zasadami RODO i dowiedz się, co podlega temu rozporządzeniu. Sprawdź szczegółowe informacje na stronie https://www.e-tryby.pl/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ